Škola jízd je určená pro děti začátečníky s minimální výškou 115 cm. Minimální věk dítěte je orientační, může to být už od 5-7 let. Především záleží na vyspělosti dítěte a na délce nohou, aby dosáhlo na pedály. O tom, zda je dítě způsobilé jízdy, rozhoduje obsluha. Děti jezdí na zodpovědnost dospělého doprovodu. Mohou se však zúčastnit i děti na různých stupních dovedností a zkušeností s kartingem, pro každého dokážeme flexibilně přizpůsobit individuální program.

Škola jízd je 2-hodinový kurz, ve kterém jsou současně max 4 děti.
Dítě absolvuje pod vedením instruktora teoerii a 30 minut jízdy.
Cena kurzu je 750,- Kč

Cena obsahuje phm, zapůjčení motokáry a ochranné přilby.
Dále kuklu, která dítěte zůstane.

JEZDEC ZÍSKÁ SVŮJ VLASTNÍ DĚTSKÝ ŘIDIČÁK

Na školu jízd jsou průběžně vypisovány termíny, na které je nutné se objednat předem!

Škola se platí dopředu. Je možné ji uhradit osobně na motokárách, nejpozději však 3 dny před konáním nebo platit přes účet. V tomto případě je nutné zaslat fakturační údaje: jméno + příjemní, ulice, č.p., psč, město na mail motokary@recgroup.cz. Dále je potřeba uvést věk dítěte a telefonní kontakt.

Proč absolvovat dětskou školu jízd:
 • Dítě bez zkušeností nebo bez absolvování tohoto kurzu není z bezpečnostních důvodů puštěno samo na trať. Nezkušený malý jezdec ohrožuje, jak sebe, tak i ostatní účastníky na trati.
 • Po úspěšném absolvování školy jízd si dítě ihned odnáší svůj vlastní dětský řidičák, který mu umožňuje jízdu na trati v dětské motokáře
 • Dráha vyhrazena pouze pro děti ve stanovené dny. Platí pro děti do cca 12 let a děti s dětským řidičákem. Děti mohou jezdit i ve dny, které nejsou pro ně určené, pouze pokud je však trať volná.

Co se děti naučí:

 • V dětské škole kartingu se malý jezdec nebo jezdkyně naučí všem potřebným základním znalostem jízdy na motokárách
 • Pod vedením zkušeného instruktora si projdou základy jízdy a základních pojmů, ideální stopu, traťovou signalizaci, chování na trati, bezpečnostní prvky a další důležité body

Přínos kartingu pro každého:

 • Rozvíjí koordinaci pohybů zejména u menších dětí
 • Stimuluje koncentraci
 • Seznámí s potenciálem i omezeními – jako každý jiný sport
 • Učí konstruktivní sebekritice, učí vyhrávat i prohrávat
 • Cvičí řidičské schopnosti, reflexy, obratnost a fyzickou kondici
 • Rozvíjí psychologické rysy – řízení agrese pomocí sebeovládání, duševní rovnováhu
 • Je nesporným přínosem budoucího účastníka silničního provozu
 • Učí správným reakcím v krizových situacích
 • Využívání potenciálu a poznávání hranic stroje v závislosti na schopnostech
 • Používání bezpečnostních prvků
 • Dodržování stanovených pravidel
 • Mít k řízení vždy dobrou fyzickou kondici a vzorně připravený stroj

Co si mají vzít děti s sebou:

 • Pohodlné oblečení vhodné pro dané roční období
 • Uzavřenou obuv
 • Děvčata – pokud mají dlouhé vlasy, tak nezapomenout na gumičku do vlasů
 • Pokud máte svoji přilbu, která je homologovaná nebo integrální (musí mít krytou bradu), je možné si vzít svoji, jinak půjčíme naši
 • Kuklu dostává dítě zdarma v rámci kurzu

Více fotek zde.