Škola jízd je určená pro děti začátečníky s minimální výškou 115 cm. Minimální věk dítěte je orientační, může to být už od 5-7 let. Především záleží na vyspělosti dítěte a na délce nohou, aby dosáhlo na pedály. O tom, zda je dítě způsobilé jízdy, rozhoduje obsluha. Děti jezdí na zodpovědnost dospělého doprovodu. Mohou se však zúčastnit i děti na různých stupních dovedností a zkušeností s kartingem, pro každého dokážeme flexibilně přizpůsobit individuální program.

Škola jízd je 2-hodinový kurz, ve kterém jsou současně max 4 děti.
Dítě absolvuje pod vedením instruktora teoerii a 30 minut jízdy.
Cena kurzu je 850,- Kč

Cena obsahuje phm, zapůjčení motokáry a ochranné přilby.
Dále kuklu, která dítěte zůstane.

JEZDEC ZÍSKÁ SVŮJ VLASTNÍ DĚTSKÝ ŘIDIČÁK

Na školu jízd jsou průběžně vypisovány termíny, na které je nutné se objednat předem! (Většinou se jedná o víkendy květen – září. Lze realizovat školu i během všedních dnů, pokud je kurz zcela naplněný.)

Škola se platí dopředu. Je možné ji uhradit osobně na motokárách, nejpozději však 3 dny před konáním nebo platit přes účet. V tomto případě je nutné vyplnit objednávkový formulář.

Proč absolvovat dětskou školu jízd:
 • Dítě bez zkušeností nebo bez absolvování tohoto kurzu není z bezpečnostních důvodů puštěno samo na trať. Nezkušený malý jezdec ohrožuje, jak sebe, tak i ostatní účastníky na trati.
 • Po úspěšném absolvování školy jízd si dítě ihned odnáší svůj vlastní dětský řidičák, který mu umožňuje jízdu na trati v dětské motokáře
 • Dráha vyhrazena pouze pro děti ve stanovené dny. Platí pro děti do cca 12 let a děti s dětským řidičákem. Děti mohou jezdit i ve dny, které nejsou pro ně určené, pouze pokud je však trať volná.

Co se děti naučí:

 • V dětské škole kartingu se malý jezdec nebo jezdkyně naučí všem potřebným základním znalostem jízdy na motokárách
 • Pod vedením zkušeného instruktora si projdou základy jízdy a základních pojmů, ideální stopu, traťovou signalizaci, chování na trati, bezpečnostní prvky a další důležité body

Přínos kartingu pro každého:

 • Rozvíjí koordinaci pohybů zejména u menších dětí
 • Stimuluje koncentraci
 • Seznámí s potenciálem i omezeními – jako každý jiný sport
 • Učí konstruktivní sebekritice, učí vyhrávat i prohrávat
 • Cvičí řidičské schopnosti, reflexy, obratnost a fyzickou kondici
 • Rozvíjí psychologické rysy – řízení agrese pomocí sebeovládání, duševní rovnováhu
 • Je nesporným přínosem budoucího účastníka silničního provozu
 • Učí správným reakcím v krizových situacích
 • Využívání potenciálu a poznávání hranic stroje v závislosti na schopnostech
 • Používání bezpečnostních prvků
 • Dodržování stanovených pravidel
 • Mít k řízení vždy dobrou fyzickou kondici a vzorně připravený stroj

Co si mají vzít děti s sebou:

 • Pohodlné oblečení vhodné pro dané roční období
 • Uzavřenou obuv
 • Děvčata – pokud mají dlouhé vlasy, tak nezapomenout na gumičku do vlasů
 • Pokud máte svoji přilbu, která je homologovaná nebo integrální (musí mít krytou bradu), je možné si vzít svoji, jinak půjčíme naši
 • Kuklu dostává dítě zdarma v rámci kurzu

Více fotek zde.